Postări

POSTUL-UN NOU ÎNCEPUT PENTRU TOȚI?

Imagine
Iubit și mult așteptat de către unii, contestat de către alții, ori neglijat, postul Învierii Domnului reprezintă o perioadă liturgică importantă pentru credincioșii din întreaga lume. Postul pune un nou început vieții noastre, căci hotărâm să ștergem totul cu buretele, păcatele prin taina Sfintei Spovedanii, greutatea trupului prin abținere de la mâncare multă, renunțarea la produsele de origine animală și pentru a direcționa foamea spre căutarea lui Dumnezeu și fapte bune. De fapt, în post trebuie să conștientizăm mai bine cele două comori ale noastre, pe Dumnezeu și pe aproapele, și pe ambele să le împărtășim unii altora. Pe Dumnezeu, prin cunoaștere și reflectarea iubirii, a bunătății și a milostivirii Sale, pe aproapele, împlinindu-i singurătatea și, pe cât se poate, lipsurile, dar, mai ales împărtășind cu el bucuriile, tristețile, nevoile și povara vieții cotidiene. Această perioadă este propice chiar și mapamondului politic românesc și dâmbovițean, pentru că  ne gândim ce ar în…

Limbajul vremurilor noastre

A venit primăvara, anotimp al înnoirii, al transformării și al speranțelor!
Odată cu natura ce revine la viață, ar trebui ca și sufletele noastre să se reînnoiască, să scuture praful aruncat de superficialitatea cotidiană și să-și reînnoiască speranța, pentru a merge înainte pe drumurile vieții!
Mai întâi de toate, limbajul – magnificul instrument de comunicare al sufletelor noastre, ar trebui să se purifice, să se schimbe, să se transforme și să revină în matca firească a trăirilor,  a așteptărilor și a nevoilor noastre spirituale.
Cuvântul are o fantastică putere de a pătrunde până în adâncul sufletului uman, acolo unde nimic altceva nu poate intra.
Ceea ce rostim constituie gloria sau ruina noastră, ceea ce ne înalță sau ne coboară, ceea ce ne deosebește întru bine sau ceea ce ne aruncă în grămada răului!
Ceea ce vorbim este expresia trăirii, a gândirii și a intențiilor noastre, de aceea, nu trebuie să reflectăm niciodată ipocrizie, rău sau conflict, nimic din ceea ce ar face rău a…

Pomenirea celor adormiți – prilej de celebrare a vieții

Cu emoție sfântă pomenim astăzi pe toți cei plecați Dincolo, de care ne leagă încă prietenie, iubire, respect, recunoștință și câte și mai câte, spuse sau nespuse!
A pomeni pe cei adormiți este o nevoie existențială, fiindcă nimic din ceea ce am încredințat iubirii lui Dumnezeu, iubind și sperând, niciodată nu piere!
Îi pomenim, adică invocăm asupra lor milostivirea Creatorului, Îi mulțumim pentru că ne-a oferit viață nouă celor încă vii, dar și celor plecați Dincolo, în pământul celor vii! Îl lăudăm și-L mărim, mărturisind-ne, totodată, credința în Înviere!
Apoi, este și un prilej de a ne opri un pic din tumultul, superficialitatea și zbuciumul cotidian și a conștientiza care sunt lucrurile cu adevărat importante ale vieții noastre. În primul rând, avem datoria, încă vii fiind, să nu murim înainte de a muri! Pentru că, din nefericire, vedem în cotidianul existenței mulți din aceștia care au murit, nu față de păcat, ci față de realitate, onoare, bun simț, adevăr și bunătate!
În al doi…

MĂRȚIȘOR – UN SIMBOL AL VIEȚII, AL PRIMĂVERII ȘI UN NECESAR OMAGIU ADUS FEMEII

Cert și rapid, vântul schimbării aduce primăvara în viețile noastre, alungând povara frigului și a peisajelor împietrite. Iar, vestitorul cel mai dorit al primăverii este debutul lunii Mărțișor - martie, ce inaugurează cel mai frumos anotimp al anului, când totul revine la viață, renaște, înverzește și ne umple de speranță, lumină și de bucurie sufletele noastre.
Nu întâmplător, prima zi a lui martie este un prilej special și inspirat de a omagia femeia, în general, ca cea prin care viața se manifestă în lume, ea având vocația unică de a naște și de a fi cea mai credibilă mesageră a vieții.
Chiar dacă florile și mărțișoarele care se oferă în aceste zile au o încărcătură simbolică ce transcende cultura creștină, ele sunt astăzi simboluri ale omagierii pe care o aducem mamelor, soțiilor, fiicelor, femeii, căci începutul primăverii și femeia au în comun tocmai această putere vie și dinamică a vieții pe care, în Atotînțelepciunea Sa, Creatorul a legat-o de ele.
Femeia și bărbatul nu sunt…

Când cei buni pleacă prea devreme Dincolo!

Adesea, sunt momente în viața noastră când conștientizăm fragilitatea existenței noastre și că cel mai de preț lucru în viața noastră este constituit de prieteni, care cu prezența lor înfrumusețează și luminează întregul nostru univers.
Viața și moartea, asemenea valurilor mării, vin și pleacă, aducând în existență pe unii, prin voia Domnului, ori luându-i pe alții din această viață.
Cu mâhnire și tristețe, am aflat că a plecat dintre noi, după o fulgerătoare suferință, Constantin (Costel) Preda, unul din reperele comunității noastre locale.
Semn de încredere și speranță pentru mulți, cu nedisimulată bunătate, a ajutat, a fost alături și a contribuit la mai binele comunității noastre locale. Dăruind bucurie, mărturisind acea umanitate profundă, naturală și solidară, Costel Preda a fost un desăvârșit profesionist silvicultor, unul din aceia care a lăsat o amprentă puternică, solidă și mărturisitoare pe acolo pe unde au trecut.
Director al Direcției Silvice Județene, Costel Preda a re…

SPERANȚA ȘI PUTEREA SPERANȚEI!

Dar ceresc și năzuință universal umană, SPERANȚA este cea care ne dăruiește puterea de a înainta pe drumurile vieții, oricâte încercări am cunoaște și oricât de greu ne-ar fi la un moment dat.
Speranța luminează viața fiecărei ființe umane, din fragedă copilărie și până la ultima suflare. Trăim, iubim, iar iubim și sperăm, și, în situațiile cele mai dificile, când viața parcă se ofilește, ori iubirea pare că se stinge, speranța ne luminează cu și mai mare putere, deschizând noi drumuri acolo unde, cu puțin mai înainte, părea a fi un zid de netrecut. Cu siguranță, cu toții am experimentat astfel de situații și știm că SPERANȚA ESTE RESPIRAȚIA NATURALĂ ȘI NECESARĂ A SUFLETULUI UMAN.
Puterea speranței este fabuloasă, teribilă și invincibilă! Adesea, omul poate pierde totul în viață, dar dacă speranța nu-l părăsește, orice este posibil să restabilească, să întreacă, să ajungă și să învingă! PUTERII SPERANȚEI, NIMIC NU-I ESTE IMPOSIBIL! Este forța divină ce călăuzește omul, ce schimbă des…

CE OAMENI NOI NE DORIM?

Dorința de înnoire și de schimbare a ceea ce este perimat, desuet și depășit  este o necesitate firească de viață, ce traversează întreaga istorie umană.
A schimba ceea ce nu funcționează bine, ceea ce nu merge conform scopului propus și care împiedică naturala, necesara și optima dezvoltare umană, reprezintă o urgență, nu doar socială și economică, ci și morală. Desigur, nu am în vedere aici valorile eterne ale înțelepciunii dumnezeiești, reflectate în spiritul principiilor evanghelice care sunt veșnic noi, ci  numai manifestarea umanului în planul lumii lui Dumnezeu.
Înnoirea, schimbarea și transformarea sunt aspirații firești pe care le întâlnim în toate sferele sociale. Indiferent de ceea ce separă pe oameni, dorința de mai bine, de schimbare și de înnoire sunt nevoi ce transcend orice separare sau specificitate umană.
Cu atât mai mult astăzi, constatăm că avem nevoie de oameni noi, corecți, responsabili, dinamici, gata să-și asume ceea ce este necesar și așteptat de către comunit…